Kandelabern i Katarina kyrka före konservering


Tillbaka